Close

Private clouds en virtualisatie

Waarom zou u dit willen en wat is er voor nodig om de voordelen te bereiken?

Cloud computing klinkt leuk, maar IT buiten de deur zetten heeft zo zijn nadelen en is daardoor niet voor iedere organisatie de aangewezen weg. Toch kunnen er binnenshuis ook voordelen van cloud computing worden bereikt. Deze ‘private clouds’ worden gebouwd met behulp van virtualisatie van servers, storage en applicaties.Door alle server en storage resources middels virtualisatie als één geheel te behandelen en te beheren kan de IT organisatie slagvaardiger en efficiënter opereren. Door betere benutting van de machine capaciteit kan geld worden bespaard. Door snellere uitrol van capaciteit kunnen projecten eerder resultaat leveren, en door nieuwe mogelijkheden voor ‘resilience & disaster recovery’ kan de beschikbaarheid van IT goedkoper op een hoger plan worden gebracht.

Door applicatie-virtualisatie kan het makkelijker, goedkoper, flexibeler en sneller worden om applicaties naar de gebruikers te brengen, ook op plekken waar dat nu nog niet kan, bijvoorbeeld bij telewerkers, of op tablets.

Maar met zoveel technieken en leveranciers wordt het lastig kiezen. De optimale weg om door middel van virtualisatie business voordelen te bereiken is voor iedere organisatie anders. Elke leverancier zal u vertellen dat zijn oplossing de beste is.

En ook al leveren de verschillende vormen van virtualizatie voordelen, ze introduceren ook nieuwe risico’s voor IT.

Daarom is het nodig om een overzicht te krijgen van het hele ICT-landschap. Want wat is bijvoorbeeld de beste manier om de ICT infrastructuur meer ‘resilient’ te maken, en hoe moeten de server beheerders en de storage beheerders daarvoor samenwerken? De tweedaagse cursus Virtualization Essentials Professional geeft dat overzicht. Volledig leveranciers onafhankelijk wordt behandeld wat er nodig is om een flexibele, agiele, IT infrastructuur op te zetten.

De cursus leert u:

  • Inzien hoe de business case voor virtualisatie er uit ziet. Begrijpen hoe gericht inzet van techniek leidt tot zakelijk voordeel, en welke technische eigenschappen samenhangen met welke specifieke voordelen.
  • De verschillende soorten van virtualisatie en hun geschiedenis herkennen.
  • De belangrijkste componenten van datacenter virtualisatie en hun samenhang benoemen: server, storage, netwerken en applicaties.
  • Begrijpen wat de functionaliteit van de verschillende virtualisatie producten is.
  • De kostencomponenten benoemen die belangrijk zijn om een businesscase voor virtualisatie te beoordelen.
  • De verschillende types van werkplek (PC, tablets) virtualisatie en hun uitdagingen benoemen.
  • Een stappenplan maken voor de introductie van een optimaal gevirtualiseerde infrastructuur.
  • Inzicht hebben in verschillende maturity levels in de beheersing van virtualisatie en de stappen die leiden tot het volgende niveau.
  • Inzien welke wijzigingen nodig zijn in de beheerorganisatie en beheerprocessen.
  • Begrijpen hoe management van risico’s en compliance moet worden aangepast.

Leveranciers van virtualisatie-oplossingen hebben zelf ook trainingen, maar die behandelen vooral de technische bediening en niet de business case voor virtualisatie. U mag daarvan ook geen technologie overstijgende inzichten verwachten. Virtualisation Essentials is de eerste cursus die systematisch en technologieonafhankelijk leidt tot het kunnen realiseren van optimale business voordelen. Bovendien garandeert het bijbehorende examen een meetbare vermeerdering van kennis en inzicht bij de cursisten.

Waar verschillende mensen in de breedte van de organisatie deze cursus hebben gevolgd ligt een meer gemeenschappelijke en flexibele infrastructuur binnen handbereik.

Het cursusmateriaal is gebaseerd op praktijkervaringen bij het invoeren van virtualisatie, waaronder bij ING en BT, en wordt gereviewed door onder andere IBM, Cisco, EMC en HP. De ontwikkeling van het cursusmateriaal is gedaan in samenwerking met ITpreneurs die onder meer veel ITIL en Cobit cursussen heeft ontwikkeld en die in veel landen en talen uitbrengt.

 

Uw trainer is Peter HJ van Eijk, die ruime praktijkervaring heeft met allerhande digitale infrastructuren en naast zijn rol als trainer ook master trainer van Virtualization Essentials en Cloud Essentials is.

 

De tweedaagse training wordt afgesloten met een online examen dat leidt tot het Virtualization Essentials Professional certificaat, en kan ook in-huis worden gegeven. Zie voor cursusdagen de Eventbrite calendar

 

Geef een reactie