Close

IT innovatie, waarde ketens en big data

IT innovatie speelt zich niet alleen af in de “dot-com” startup wereld, waar een stelletje ‘lone wolfs’ in hun garage aan de ‘bleeding edge of technology’ werkt. Ook in grotere organisaties is er een hoop dynamiek, al ziet die er anders uit.

In de auto-industrie, die toch al meer dan een eeuw bestaat, wordt nog steeds volop geïnnoveerd. Dat begon bij de River Rouge Plant, waar Henry Ford aan de ene kant ijzererts naar binnen liet varen, en waar aan de andere kant auto’s uitkwamen. Tegenwoordig is de waardeketen van autofabricage zo gefragmenteerd dat het automerk zelf nog maar 20 procent van de waarde van die auto toevoegt. De rest is uitbesteed aan een hele keten van kleine en grote gespecialiseerde bedrijven.

Laatst was ik in Tunesië voor een cloud training. In het hotel kwam ik aan de praat met een Duitser die voor een bekend merk een audit deed op een toeleverancier. Die toeleverancier maakte de kabel die van de accu naar de carrosserie gaat. Verder niets. En als auditor keek hij nauwelijks naar dat product maar vooral naar het proces.

De IT leveringsketen wordt ook zo opgeknipt, opgeschud, en opnieuw in elkaar gezet. Wie nog eigen servers beheert werkt op dezelfde manier als Henry Ford toen die nog zelf hoogovens bezat.

Betekent dit dat er in de auto-industrie niet meer wordt geïnnoveerd? Integendeel. Door het opknippen over veel partijen kun je op veel meer plekken tegelijk innoveren. En dat gebeurt dus ook. Maar dat vergt wel een vorm van controle over die keten. De juiste kwaliteit product moet op het juiste moment beschikbaar zijn.

Ook IT innovatie vindt in een waardeketen plaats die momenteel flink wordt opgeschud. Kwaliteit in de IT levering keten vind je bijvoorbeeld als je een leverancier hebt van wie de service redelijk gestandaardiseerd is, en flexibel afroepbaar. Kortom: cloud.

Een voorbeeld van een innovatie die door cloud computing een versnelling krijgt is big data.

Big data, vaak gebruikt voor analytics, is niet erg nieuw, maar het was niet altijd even makkelijk in te zetten. Daarom gebeurde innovatie vooral door een paar lone wolfs die met open source en goedkope hardware aan het pionieren waren met document databases en sharding (bijv. MongoDB).

Maar nu zien we dat cloud providers deze technieken tot industrial grade diensten ombouwen. Dat verbetert de business case voor big data aanmerkelijk. Big data vraagt namelijk af en toe heel veel rekenkracht. En dat is nu juist aantrekkelijk in een cloud model. Ook voor grote organisaties. En die hebben het voordeel dat ze al over een hoop data beschikken.

Het is een mooie tijd om op industriële schaal te innoveren met big data oplossingen. Het is nog niet eerder zo toegankelijk geweest.

Dit artikel verscheen eerder in TITM magazine

Geef een reactie