Close

De verschillen tussen managed hosting en cloud computing

Is cloud computing niet gewoon een vorm van wat we vroeger managed hosting noemden? Dit is een vraag die ik nog wel eens hoor, en er zijn inderdaad overeenkomsten.

Wat is managed hosting?

Bij managed hosting neemt een provider de verantwoordelijk over voor het ‘in de lucht’ houden van applicaties van zijn klant. Dat omvat hardware, systeemsoftware en de applicatie software. Het gaat hierbij vaak om web applicaties en de werkzaamheden bestaan uit het up to date houden van alle software en ingrijpen bij prestatie problemen.

Verschil managed hosting en cloud computing

Cloud computing is een model van IT dienstverlening met vijf essentiële kenmerken. Die kenmerken zijn geen religie, maar blijken in de praktijk te leiden tot voordelen voor de klant. Laten we eens kijken naar die vijf kenmerken, hoe we daarmee verschil kunnen zien tussen managed hosting en cloud computing en wat dat betekent voor de waarde die die dienstverlening heeft naar de klanten.

Eerst een overeenkomst: zowel managed hosting als cloud computing gaan over het uitbesteden van duidelijk gedefinieerde IT diensten.Voor onze vergelijking kijken we even naar het cloud computing service model IaaS (Infrastructure as a Service), omdat de applicatie feitelijk van de klant komt en klant specifiek is.

On-demand self-service

Het eerste essentiële kenmerk van cloud computing is ‘on-demand self-service’, waarbij de klant enkelzijdig bepaalt hoeveel capaciteit die wenst af te nemen. Daar zien we dat dat bij managed hosting, in tegenstelling tot IaaS, meestal niet het geval is. Dat belemmert de klant in de flexibiliteit waarmee de dienst kan worden afgenomen.

Broad network access

Het tweede kenmerk van cloud computing is dat de toegangsmiddelen los staan van de dienst (broad network access). Daar voldoet managed hosting veelal aan als het tot nut heeft om een web applicatie aan een divers publiek beschikbaar te stellen.

Resource pooling

Het kenmerk resource pooling vinden we tot dusver niet vaak terug bij managed hosting. Het is zelfs gebruikelijk dat voor de applicatie specifiek hardware beschikbaar wordt gesteld. Maar hier is wel ontwikkeling in. Inmiddels zien veel aanbieders en afnemers van managed hosting dat er voordelen zijn aan het gebruik van virtualisatie. Managed hosting gaat dan gebruik maken van een IaaS achtige onderliggende dienst, en levert daar toegevoegde waarde op.
Op zichzelf levert dat niet veel voordelen op voor de klant, maar het kan wel andere voordelen mogelijk maken.

Schaalbaarheid

Het kenmerk schaalbaarheid is traditioneel evenzeer zelden te vinden bij managed hosting. Door gebruik te maken van een virtualisatie platform kan die hoster echter wel meer schaalbaarheid aanbieden, met de bijbehorende voordelen voor de klant.

Betalen naar gebruik

Het laatste cloud kenmerk, betalen naar gebruik, kennen we niet in traditionele managed hosting. Dat wil zeggen, de provider zal met plezier de capaciteit verhogen, maar verlagen past vaak wat minder in het business model. Toch zien we ook hier innovatie door de inzet van virtualisatie, maar is de elasticiteit in de praktijk wel beperkt. Een minimum omvang voor het eerste jaar om de aanloopkosten te dekken is niet ongebruikelijk, evenmin als een tarief voor doorlopend klantspecifiek beheer.

Kortom…

We zien dus dat traditionele managed hosting flink verschilt van cloud computing, maar ook dat hosters daarin kansen hebben om te innoveren met hun dienstverlening. Tegelijk zullen de klanten er voor moeten waken dat hen geen knollen voor citroenen wordt verkocht.

Een gedegen analyse van de aangeboden dienstverlening en de bijbehorende risico’s is dus van belang.

Mocht je belangstelling hebben om meer te weten over de juiste strategie hierin, overweeg dan om naar een van mijn aanstaande trainingen te komen.

Heb je een uitgebreidere vraag, stuur me die dan en kijk of je in aanmerking komt voor gratis telefonisch adviesgesprek.

Doe een GRATIS training

Ben je nog niet zeker of een volledige CCSK-cursus iets voor jou is?  Probeer dan mijn gratis training. Het geeft een goed overzicht van alle onderwerpen die in de complete cursus aan bod komen. En je komt erachter of het behalen van de CCSK-certificatie bij jouw wensen en situatie past.

Bovendien is het helemaal gratis! Klik op de knop en zet je eerste stap richting CCSK v4.

Geef een reactie